Δωρεάν μεταφορικά με αγορές άνω των 45€

Όροι χρήσης


H Casa Vape, η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο www.casavape.gr,προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.casavape.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η
Casa Vape παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.casavape.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου. Στις σελίδες του www.casavape.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.casavape.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.casavape.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορεί (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.